Misje św. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

Misje św. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie

 

W dniach 8 – 15.03 2015 r. odbyły się Misje św. połączone z rekolekcjami wielkopostnymi dla dzieci i młodzieży. Prowadzili je Ojcowie Redemptoryści Ireneusz i Józef z Wrocławia. Ostatnie Misje św. odbywały się 10 lat temu z racji nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej naszej Diecezji i parafii. W ramach wizyty duszpasterskiej każda rodzina otrzymała program nabożeństw podczas Misji.

Misje św. 2015

Młodzież szkół średnich, w dn. 9 – 11.03. br. w godz. 8.00 – 10.00 miała najpierw w szkołach spotkania z różnymi ludźmi. W poniedziałek spotkał się z nimi duszpasterz akademicki z Lublina, który w Archidiecezji Lubelskiej odpowiedzialny jest za przygotowanie się do Świętych Dni Młodzieży w 2016r. w Krakowie. Ksiądz przybył na spotkanie z grupą młodzieży studenckiej, która dawała świadectwo w ramach przygotowań do w/w dni.

O 12.00 została odprawiona Msza św. dla młodzieży w ich obsłudze z udziałem Misjonarza. We wtorek odbył się recital pieśni religijnej i operowej w wykonaniu Aleksandry Opały – Wójcik przy akompaniamencie Piotra Stopy nauczyciela Zamojskiej Szkoły Muzycznej. Recital przeplatany był wierszami pasyjnymi i religijnymi. Został przyjęty z wielkim aplauzem.

Po recitalu młodzież przyszła do kościoła, aby odbyć spowiedź św. i uczestniczyć we Mszy św.

W środę dla młodzieży wyświetlany był film „Karolina”. Po nim młodzież uczestniczyła we Mszy św.

Dzieci  szkoły podstawowej, w poniedziałek o 10.00 miały Mszę św. w ich oprawie, a wcześniej odbyła się spowiedź. O 11.30 dzieci miały spotkanie  z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji na temat narkotyków, dopalaczy i innych zagrożeń życia. Potem odbyły się tematyczne konkursy.

We wtorek również była Msza św., spowiedź, a później w szkole filmy religijne o Cudach Eucharystycznych.

W środę podobnie, z tym, że dzieci miały w szkole spotkanie z grupą artystyczną SAAR.

Trzeba stwierdzić, że misjonarze bardzo trafnie dokonali wyboru treści kazań trafiając do dzieci i młodzieży.

Dla starszych Msza św. odprawiana była o 8.30, 17.00 i 18.30, a w kościele filialnym o 15.00.

W czwartek, w ramach programu Misji św., odbyły się nabożeństwa przy Krzyżu Chrystusa, gdzie odnowiono przyrzeczenie Chrztu św. i opowiadano się, iż Chrystus jest Panem mojego życia.

W piątek o 8.30, 17.00 i 18.30 – Misyjna Uroczystość Chrześcijańskiej Rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich, a o 12.00 msza św. dla chorych wraz z udzieleniem namaszczenia i modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie. Z radością trzeba stwierdzić, że było dużo zarówno małżeństw z dziećmi jak i chorych.

Sobota to dzień ofiarowania się Matce Bożej oraz Misyjna Uroczystość dla dzieci, przedszkolaków, niemowląt i matek w stanie błogosławionym.

Zakończenie Misji św. odbyło się w niedzielę podczas Mszy św. o 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 15.00 i 17.00 pod hasłem ”Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim”. Na wszystkich  Mszach św. kościół był wypełniony wiernymi.

O 15.00 w godzinę Bożego Miłosierdzia odbyła się uroczystość zakończenia Misji św. Rozpoczęto ją Koronką do Bożego Miłosierdzia, poświęceniem i wywyższeniem krzyża misyjnego, udzieleniem błogosławieństwa apostolskiego z odpustem zupełnym, poświęceniem krzyży przynoszonych przez uczestników liturgii.

Mszy św. przewodniczył ks. prałat Andrzej Puzon, który pod koniec liturgii w bardzo ciepłych słowach podziękował misjonarzom za trud przeprowadzenia Misji św. Misjonarzom podziękowali także świeccy parafianie: starsi, młodsi i dzieci.

W czasie wszystkich nabożeństw misyjnych uczestniczyło bardzo dużo ludzi, a w niedzielę o 15.00 wiernymi  wypełniony był  kościół i plac przy kościele. Wierni z wielkim aplauzem wyrażali wdzięczność za Misje św. Ogromne tłumy do spowiedzi i Komunii św. były podzięką  duszpasterzom za Misje św.

ks. A. Puzon


Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630