Matko Pomocy Nieustającej ? proś Boga za nami

Matko Pomocy Nieustającej – proś Boga za nami – hrubieszowski Odpust

 

28 czerwca br. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie przeżywała swój doroczny Odpust. W przeddzień uroczystości, w sobotę została odprawiona przez ks. prałata Andrzeja Puzona na cmentarzu grzebalnym Msza św. za wszystkich zmarłych. Słowo Boże wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Szczur z KUL-u – rodak z Hrubieszowa.

Odpust 2015

W niedzielę, o godz. 12.00 sumę odpustową odprawił J.E. ks. Biskup Vitalis Skomarowski z Łucka – Ukraina. Mszę św. odprawiono na placu kościelnym z ceremoniałem wojskowym, w oprawie zespołu „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały i orkiestry wojskowej z Zamościa.

Nasz Odpust zaszczycili swoja obecnością: Burmistrz Miasta Tomasz Zając, komendant Straży Granicznej kpt. Mariusz Kulczyński, kierownik Urzędu Celnego Ryszard Krawczyk, dyrektor Zakładu Energetycznego z Chełma Dariusz Fornal, ks. Jan Kot z parafii prawosławnej, przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji i Wojska.

Przed liturgią Mszy św. odśpiewano modlitwę różańcową, której rozważania prowadziła katechetka pani Ewa Mielniczuk.

Ksiądz Biskup został uroczyście wprowadzony do świątyni przy dźwiękach marsza. Ludność zgotowała Księdzu Biskupowi radosne powitanie.

Po rozpoczęciu Mszy św. koncelebrowanej, Księdza Biskupa powitał Burmistrz Miasta Tomasz Zając wręczając kwiaty. Następnie przywitał  Księdza Biskupa ks. prałat Andrzej Puzon, który powiedział m. In. „ Opatrzność Boża przyprowadziła Księdza Biskupa na Gody Maryjne do Hrubieszowa. Chcemy Matce Bożej – Królowej Pokoju – pokłonić zarówno Naród Ukraiński doświadczony wojną jak i Naród Polski, który ten bolesny problem przerabiał. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie.

Dziś wspólnie modlimy się do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby wypraszała nam łaskę pokoju. Jesteśmy sąsiadami więc chcemy sobie wzajemnie pomagać zarówno duchowo jak i materialnie. Ksiądz Biskup Vitalis obchodzi w tym roku 25. Lecie kapłaństwa, pragniemy dziś złożyć najlepsze życzenia z darem modlitwy. Twoje kapłaństwo wraz z Eucharystią narodziło się w Wieczerniku. Kiedy Jezus powiedział do apostołów:” Nie nazywam was sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi” – to wtedy Jezus ustanowił kapłaństwo. Jednocześnie ten, kto wchodzi w atmosferę wieczernika, od razu doświadcza wielkiej prawdy i trudnej prawdy. Jedyna droga do Jezusa z wieczernika wiedzie pod krzyż. Kto chce pójść za Jezusem z wieczernika Wielkiego Czwartku musi iść na Golgotę. Pan da siłę swojemu ludowi. Niech błogosławi Ciebie  Drogi Pasterzu w posłudze Ludowi Bożemu.”

Ksiądz Biskup w homilii podziękował w imieniu Jego narodu za dar modlitwy i za wszelką pomoc materialną. „Proszę Was, módlcie się za nas, abyśmy też potrafili przebaczać i żyć w pokoju.”

Modlitwę wiernych odczytali przedstawiciele różnych zawodów. Barwna też była procesja z darami, w której przyniesiono Księdzu Biskupowi stułę z wyhaftowanym herbem biskupim i pasterzami Piotra i Pawła. Bardzo dużo ludzi przyjęło Komunię św.

Na zakończenie pan Marian Garaj jako przewodniczący Rady Parafialnej podziękował Ks. Biskupowi za odprawienie Mszy św. i wygłoszenie Słowa Bożego oraz złożył życzenia z racji jubileuszu 25. lecia kapłaństwa.

Ks. prałat podsumował uroczystość dziękując za udział w odpuście: księżom dekanatów: Północ i Południe,  pielgrzymom i całej asyście. Sumę zakończono procesją Eucharystyczną poprowadzoną przez żołnierzy 2 Pułku Rozpoznawczego i śpiewie „Boże coś Polskę”.

 

 


Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630