?Ziemia, która syci chlebem? ? Dożynki Gminno ? Parafialne

„Ziemia, która syci chlebem” – Dożynki Gminno – Parafialne

 

W ostatnią niedzielę, 23 sierpnia 2015 r. w Świerszczowie na placu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych odbyły się Dożynki Gminno Parafialne Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Gminy Hrubieszów. Pośród pięknej dekoracji oraz wystawy produktów rolnych został ustawiony ołtarz. Oprawę muzyczną Mszy św. dziękczynnej zapewnił zespół „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały.

Dożynki Gminno – Parafialne 2015

 

Punktualnie o godz. 12.00 na plac uroczystości wjechali bryczką Starostowie Dożynek Lilla i Janusz Florkowie ze Świerszczowa. Pan Janusz jest rolnikiem i sołtysem w tej wsi.

Przy pieśni „Plon niesiemy plon w Chrystusowy dom…” powitano też przedstawicieli innych wsi z gminy i parafii. Było tych wieńców ponad trzydzieści. Otwarcia uroczystości dokonał wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki, a Mszę św. w intencji rolników celebrował ks. prałat Andrzej Puzon. Oprawę liturgiczna zapewnili Starostowie oraz przedstawiciel wsi Świerszczów.

W homilii ks. prałat Andrzej Puzon mówił:” Kiedy słuchaliśmy I czytania zaczerpniętego z Księgi Powtórzonego Prawa, zdawać się nam mogło, że Mojżesz przemawiając do ludu, mówi o tym co dobrze znamy – naszej ojczystej ziemi. Nie rosną na niej, co prawda, drzewa figowe, oliwne i granaty, ale jest to ziemia piękna. Ziemia pszenicy, jęczmienia, fasoli, buraków, obfitująca w potoki, źródła i strumienie. Ziemia, która syci chlebem. Ofiarował ją przed wiekami naszym praojcom Bóg – Pan ludzkiej historii. „Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał (Pwt 8,10). Z wieku na wiek, z roku na rok, ziarno rzucone w polska ziemię wschodzi plonem urodzaju. Z roku na rok mieszkańcy polskiej wsi przychodzą do Ołtarza na swe doroczne Święto Dziękczynienia. Przychodzimy, bo pamiętamy o naszym Bogu, bo to On przecież udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie przysiągł twoim przodkom. (Pwt 8,18).

W dalszej części homilii ksiądz mówił o trudnych chłopskich pytaniach do rządzących, aby opłaciła się uprawa ziemi. Program naprawy jest potrzebny. Tak jak potrzebna jest spójna, przejrzysta, konsekwentna polityka rządu wobec wsi. Polityka wyzbyta politycznego zacietrzewienia. Wieś potrzebuje ludzi sumienia. Jakie znamienne są słowa Bożeny i Stanisława Milewskich z Leszczowa na Suwalszczyźnie, których odwiedził w czasie pielgrzymki św. Jan Paweł II: „…Chcemy – kochać Pana Boga, wszystkich ludzi i żyć z nimi w zgodzie.” Słucha też Polska tego dialogu Ojca św. ze Stanisławem Milewskim. Nie skorzystał z okazji, aby się przed Papieżem poskarżyć, użalić, coś dla siebie uzyskać. Ten polski rolnik wobec niezwykłego Gościa mówił o radości swego życia, dobrych plonach, udanym życiu, pszenicy, o własnym chlebie, mleku, krówkach, koniku. Takie bogactwo ducha trzeba nam pielęgnować. Dłonie, które chleb trzymają, są znakiem pojednania i miłości, znakiem tego wewnętrznego bogactwa, które przetwarza granice egoizmu. Bywał ten chleb z  chłopskich rąk siłą wyrywany. Bywał marnotrawiony, także lekceważony i niesprawiedliwie dzielony. Tym większa jest Wasza zasługa przed Bogiem, przed Narodem, że wyciągacie do bliźnich dłoń, która trzyma chleb. O Was się mówi: „Żywią i karmią”. Idźmy za Chrystusem drogami, które prowadzą przez nasze miasta, wsie, parafie, gminy, nasze małe Ojczyzny. On zostawił Chleb Nieśmiertelności, abyśmy życie mieli. Uczestnicy dożynek wielokrotnie oklaskiwali homilie ks. Prałata.

Po homilii poświęcono wieńce dożynkowe, a Starostowie Dożynek, przy śpiewie „Lechitów” pieśni „Panno Pszeniczna”,  wręczyli dwa chleby na ręce ks. Prałata i Wójta. Bardzo dużo ludzi przyjęło Komunię św. Na zakończenie Mszy św. wszystkim zgromadzonym podziękował za udział w uroczystości Wójt Gminy Hrubieszów i  ks. Prałat. Przedstawiciele rolników, którzy przynieśli wieńce otrzymali od ks. Prałata pamiątkowe obrazki religijne.

Zorganizowano i przeprowadzono konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”. Pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Teptiuków, drugie – sołectwo Janki, a trzecie – sołectwo Świerszczów. Na wyróżnienie zasłużyły tez wieńce z dzielnic Sławęcin i Lipice. Zorganizowano i przeprowadzono także konkurs na „Babę i Chłopa 2015”. Tegorocznymi zwycięzcami zostali Państwo Sabina i Jan Reguła z Kobła. Oprócz różnych konkursów w programie nie zabrakło występów zespołów artystycznych, prezentacji stoisk, wystawy płodów rolnych i  sprzętu rolniczego.

A. Puzon

 


Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630