Wizytacja Kanoniczna Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie

Wizytacja Kanoniczna Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie

przez JE Księdza Biskupa dr. Mariana Rojka

 

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie przeżyła Wizytację Kanoniczną dokonaną  w dn. 11.10. 2015 r. przez JE Księdza Biskupa Ordynariusza dr. Mariana Rojka. Był to także Dzień Papieski obchodzony pod hasłem:” Jan Paweł II – Patron Rodziny”.

wizytacja 2015r
wizytacja

O godz. 8.00 w kościele zgromadziło się wielu wiernych, zwłaszcza służby mundurowe: wojsko, Straż Graniczna, policja, służby celne i więzienne, leśnicy i Straż Pożarna. Mszę św. celebrował ks. prałat płk Andrzej Puzon, a homilię wygłosił JE Ksiądz Biskup.

Księdza Biskupa powitali przedstawiciele Straży Granicznej. Ks. prałat jako kapelan wojskowy przedstawił Księdzu Biskupowi uczestników Mszy św. i ich udział w różnych uroczystościach. W homilii, Ksiądz Biskup nawiązał do wielkich zadań służb mundurowych – obrony Ojczyzny i służby człowiekowi w imię hasła: ”Bóg, Honor, Ojczyzna”. W procesji z darami niesiono kwiaty, kosz grzybów, różne owoce, chleb i wino. Oprawę muzyczną zapewnił organista Leszek Opała i przedstawiciele służb mundurowych. Na zakończenie Mszy św. oficerowie 2 Pułku Rozpoznawczego podziękowali za odprawienie liturgii i wygłoszenie kazania.

O 9.30 Mszę św. połączoną z Dniem Edukacji Narodowej i udzieleniem sakramentu bierzmowania celebrował JE Ksiądz Biskup dr  Marian Rojek. Uczestniczyły w niej dyrekcje szkół, nauczyciele, wychowawcy oraz  rodzice z młodzieżą przyjmującą sakrament bierzmowania. Oprawę liturgiczną zapewnili: nauczyciele i młodzież, a wokalną – zespół „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały. Na początku Mszy św. księdza Biskupa Przywitali: Burmistrz Miasta  Tomasz Zając oraz młodzież przystępująca do sakramentu bierzmowania.

Bardzo głębokie kazanie o misji nauczyciela, rodziców i dojrzałości duchowej młodzieży wygłosił Pasterz Diecezji. Na zakończenie Mszy św., w imieniu nauczycieli podziękował dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 2 – Andrzej Jurczyński oraz młodzież szkolna.

O godz. 11.00 Mszę św. dla dzieci celebrował ks. prałat Andrzej Puzon. Dzieci Zespołu Szkół Miejskich nr 2 zgromadzili się w kościele razem ze swoim sztandarem szkolnym. Dużą grupę stanowiły przedszkolaki, które przejęły całkowitą oprawę Mszy św. Z pamięci recytowały czytania mszalne, modlitwę wiernych. Obsłużyli też procesję z darami, w której nieśli: „tornistry pełne uśmiechu”, miód, owoce, piłkę, zabawki, kwiaty, chleb i wino. Wzruszającym momentem była chwila, kiedy potężna grupa dzieci indywidualnie otrzymywała błogosławieństwo od Ks. Biskupa. Podziękowały Pasterzowi Diecezji za wygłoszone Słowo Boże i błogosławieństwo. Wręczyły kwiaty, lizaki i inne słodycze.

Msza św. w  kaplicy w Dziekanowie odbyła się o 12.30. Odprawił ją i wygłosił kazanie  Ks. Biskup. Mówił o służbie polskiego rolnika Bogu i człowiekowi. Tu przedstawiciele wsi powitali wielce szacownego gościa i podziękowali za pasterskie słowo i modlitwę w kaplicy, i na cmentarzu.

O godz. 14.00 Ks. Biskup spotkał się z kapłanami  całego Dekanatu.

W Hrubieszowskim Domu Kultury, o godz. 15.00, odbyła się  uroczystość  ku czci św. Jana Pawła II – Patrona Rodziny z okazji XV Dnia Papieskiego, w której uczestniczył także JE Ks. Biskup.

Akademię przygotowali nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie oraz młodzież i dzieci z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przybyłych powitał ks. prałat Andrzej Puzon, który w swoim przemówieniu przybliżył hasło tegorocznego Dnia Papieskiego.

Wspaniała i przejmująca gra świateł podczas pantomimy, spotęgowała przesłania i myśli Papieża o rodzinie i jej roli w życiu każdego człowieka. Wśród zebranych wytworzyły atmosferę zadumy i refleksji. Nastrój podkreślała odpowiednio dobrana muzyka i pieśni przygotowane przez zespół „Lechici” pod kierunkiem Leszka  Opały i młodzież Zespołu Szkół Miejskich nr 3. Podczas koncertu przemówił także Pasterz Diecezji nawiązując do misji i nauczania Papieża Polaka Jana Pawła II. Na zakończenie wykonawcy, Ks. Biskup i zaproszona przez ks. Prałata widownia, wspólnie zaśpiewali „Barkę” ulubioną pieśń Jana Pawła II.

Na modlitwę różańcową o godz. 16.15 zostali zaproszeni rodzice wraz z dziećmi, zwłaszcza z klas III. Modlitwę różańcową przeprowadził ks. prałat, następnie głos zabrał Ks. Biskup, który poświęcił różańce i wręczył je dzieciom klas III i ich rodzicom. Pasterz Diecezji skierował także słowo do Akcji Katolickiej Żywego Różańca, KSM, Oazy, lektorów i ministrantów.

O godz. 17.00 odbył się uroczysty ingres Księdza Biskupa do kościoła, gdzie powitał Jego Ekscelencję przewodniczący Rady Duszpasterskiej Marian Garaj a na zakończenie przemówił prezes Akcji Katolickiej Roman Giergiel. Szczegółowe sprawozdanie z życia parafii złożył ks. prałat Andrzej Puzon. Po Mszy św. w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie z Radą Parafialną. O 19.30 Ksiądz Biskup nawiedził rodziny: organisty i  kościelnej. Odwiedził też księży wikariuszy, a o 21.15 podpisał dokumenty parafialne. Był to dzień pracowity ale i radosny, bo zostaliśmy umocnieni Słowem Bożym, modlitwą i błogosławieństwem.

 

ks. A. Puzon

 


Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630