W służbie żołnierzom i ich rodzinom?

W służbie żołnierzom i ich rodzinom…

Warto pracować zwłaszcza, gdy ta praca człowieka satysfakcjonuje i gdy jest dostrzegana przez innych.  

Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek zauważył  posługę kapłańską  ks. prałata Andrzeja Puzona  jako wieloletniego  kapelana. Docenił  jego wielkie zaangażowanie i poświęcenie duszpasterskie wobec żołnierzy i ich rodzin. Świadczą o tym słowa uznania księdza biskupa przesłane we wrześniu do księdza prałata. I to żaden panegiryzm.

Trzeba tylko się cieszyć, że mamy takiego duszpasterza, który „ może stanowić przykład dla młodego pokolenia księży kapelanów.

Marta S.


Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630