Intencje mszy świętych 26.II - 3.III.2024 r.

 

Poniedziałek

- godz. 07.00

- godz. 07.00

- śp. Jan Panasiewicz – of. rodz. Ważnych.

- śp. Mieczysław Nazar – 3r.śm., Zofia i Józef z rodz. Nazarów.

- godz. 17.00

- godz. 17.00

- śp. Jerzy Hawryluk – of. rodz. Jakubczaków.

- śp. Maria Łuka – 4r.śm., Marian i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek

- godz. 07.00

- godz. 07.00

- śp. Jolanta Małecka – of. rodz. z Gniezna.

- śp. Jadwiga Czuwara – of. Alicji i Adama Sąder z Szaflar.

- godz. 17.00

 

- godz. 17.00

- śp. Jadwiga Czuwara – of. Macieja Wasilewskiego z rodziną.

- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Miłosza Zubko i całej rodziny.

Środa

- godz. 07.00

- śp. Jadwiga Czuwara – of. Rady Gminy Szaflary.

- godz. 17.00

 

- godz. 17.00

 

- godz. 17.00

 

- śp. Tadeusza Soja – 7r.śm., Maria Soja i Zdzisław Woś.

- O Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i szczęśliwą operację dla Małgorzaty.

Czwartek

- godz. 07.00

 

 

- godz. 07.00

- śp. Jadwiga Czuwara– of. kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

- O opiekę MBNP i szczęśliwą operację dla Małgorzaty.

- godz. 17.00

- śp. Jadwiga Czuwara – of. Marii Wasilewskiej.

Piątek

- godz. 07.00

 

- godz. 07.00

- godz. 15.30

- godz. 16.00

- godz. 17.00

- śp. Jadwiga Czuwara – of. Pracowników Gminy Szaflary.

- śp. Andrzej Nowosad – 10r.śm.

- Droga Krzyżowa dla dzieci.

- Droga Krzyżowa - Dziekanów.

- Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.

- godz. 17.45

 

- godz. 17.45

- śp. Władysław Borsukiewicz – 22r.śm., Stefania, Krystyna i Stanisław.

- O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., zdrowie i opiekę MBNP dla Mariusza z okazji 50 rocznicy urodzin.

Sobota

- godz. 07.00

- godz. 07.00

 

- śp. Henryk Dudzic – 30 dzień śmierci.

- śp. Jadwiga Czuwara – of. Pracowników Referatu Organizacji i Administracji Gminy Szaflary.

- godz. 16.30

- godz. 17.00

 

- godz. 17.00

- Różanie św. i 15 minutowe rozmyślanie.

- śp. Mieczysław Kociach – 32r.śm., Kazimiera Kociach – 10r.śm.

- śp. Helena Wronka – 7r.śm., Katarzyna, Stanisław i Ignacy z rodz. Sapuch.

Niedziela

- godz. 08.00

- śp. Maria Załuska – 49r.śm.

- godz. 08.45

- Dziekanów.

- godz. 09.30

 

- godz. 09.30

- śp. Mieczysław Klimek – 52r.śm., Janina Klimek oraz z rodz. Klimków i Trubów.

- W intencji Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jej członków i Jej rozwój.

- godz. 11.00

 

- godz. 11.00

- śp. Romuald Mociak – 25r.śm., Stefania Mociak – 11r.śm., oraz z rodz. Mociaków i Maziarzów.

- śp. Bolesław Mróz – 10r.śm., Janina i z rodz. Mrozów.

- godz. 12.15

 

 

 

- godz. 17.00

- śp. Czesława Kowalczuk – 11r.śm., Jan Kowalczuk – 18r.śm., Karolina i Mieczysław Wasilewscy oraz z rodz. Osuchów, Matuszaków i Kowalczuków.

- śp. Antonina – 35r.śm., i Jakub Łęczyńscy.