I Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dziś I Niedziela Wielkiego Postu. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Dziękuję młodzieży za obsługę Mszy św. o godz. 9:30, a dzieciom za udział i obsługę Mszy św. o godz. 11:00. Po Sumie Gorzkie Żale. Po Mszy św. młodzieżowej konferencje dla narzeczonych, a po Mszy św. wieczorowej zebranie Rodziców dzieci klas III.

 2. Wielki Post jest dla chrześcijan czasem szczególnego zamyślenia się nad misterium Krzyża. To Chrystus powiedział: „kto chce iśc za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”. Niech w ciągu tych 40 dni starczy nam czasu, aby rozważać cenę miłości, jaką zapłacił Chrystus za mnie i za ciebie. Rekolekcje Wielkopostne odbędą się u nas od 22 do 25 marca, które poprowadzi ks. Karol Stolarczyk z Zamościa.

 3. Polska pobożność wykształciła jedyną w świecie formę medytacji męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Dziękujemy tym, którzy byli w ubiegły piątek na Drodze Krzyżowej o godz. 15:30 lub 17:00 albo w Dziekanowie. Stanowczo za mało było dzieci i młodzieży. Kto nie umie współczuć Chrystusowi, ten nie umie współczuć człowiekowi. Błagamy rodziców, aby dołożyli wszelkich starań, dając sami dobry przykład dzieciom i młodzieży. Laicyzacja i ateizacja życia współczesnego polega na zaniechaniu praktyk religijnych i modlitewnych.

 4. Dziękuję Państwu Dubienko za piękną dekorację z racji Wielkiego Postu.

 5. W przyszłą, II Niedzielę Wielkiego Postu tradycyjnie zbiórka ofiar na dzieło pomocy misjom tzw. Ad Gentes.

  W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca i Pierwsza Sobota. Spowiedź o godz. 7:00 i 17:00 oraz w ramach Drogi Krzyżowej zarówno w Hrubieszowie jak i w Dziekanowie.

 6. Została wybrana nowa Rada Duszpasterska Parafii. Na Przewodniczącego wybrano pana Mariusza Puczyka z Koszar – reprezentuje on też Domowy Kościół. Sekretarzem został wybrany pan Tomasz Zając z ul. Konopnickiej (wójt gminy), a skarbnikiem pan Paweł Walencik z Dziekanowa. Rada liczy 19 osób. Gratuluję.

 7. Prasa katolicka do nabycia pod chórem.

 8. Zakończmy Mszę św. modlitwą do św. Jana Pawła II polecając naszą parafię i nasze intencje: Św. Janie Pawle II pomóż nam pokonać nasze lęki, naucz mężnego zmierzania się z przeciwnościami życia. Daj nam odwagę wiernego trwania w powołaniu. W chwilach trwogi daj nam usłyszeć Jezusowe słowa: Nie lękaj się. Niech Twoja modlitwa wyprosi nam łaskę niesienia naszych krzyży razem z ukrzyżowanym Jezusem. Amen.

  Któryś za nas cierpiał rany....


Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630